Description

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich, ktrzy chc administrowa systemem Windows Server 2012 oraz dla osb chccych otrzyma tytu MCSA oraz MCSE – szkolenie omawia wszystkie zagadnienia potrzebne do zdania egzaminu na 100%Zdanie 70-411 stanowi najszybsz drog do zdobycia prestiowego certyfikatu Microsoft Certified IT Professional.Certyfikaty MCSA oraz MCSE to certyfikaty z najwyszej pki cieki certyfikacyjnej Microsoftu potwierdzajce biege opanowanie umiejtnoci z zakresu implementacji i obsugi rozwiza i technologii firmy Microsoft. Ci, ktrzy uzyskali taki certyfikat s postrzegani jako eksperci i s poszukiwani w kadej dziedzinie przemysu na caym wiecie. Opanowanie materiau tego szkolenia da Ci wiele korzyci i pomoe w znalezieniu pracy w najlepiej opacanych zawodach w caym sektorze IT Administrator sieci, wdroeniowiec, inynier systemw.Wicej informacji o certyfikacjach Microsoft znajdziesz na stronachMicrosoft Polskaoraz na witrynach Microsoft LearningTematy s skutecznie omawiane w wysokiej rozdzielczoci filmach pokazujcych prac ze rodowiskiem Windows Server 2012 wraz z narracj. Wszystkie zagadnienia s omwione, wyszczeglnione na diagramie bdcym map tematu, oraz prace, o ktrych mowa w szkoleniu s nagrane na prawdziwym, podczonym do sieci serwerze.Po przesuchaniu tego szkolenia bdziesz potrafi:Wdraaj systemy Windows z obrazw, zarzdzaj zdaln instalacj i aktualizacjPoznasz Windows Deployment Services, nauczysz si wdraa systemy Windows (klienci i serwery) automatycznie i przez sie, z predefiniowanymi ustawieniami. Stworzysz wasne obrazy systemw dla rnych architektur z dodatkowym oprogramowaniem, sterownikami i ustawieniami.Zobacz, jak za pomoc WSUS zarzdza aktualizacjami komputerw w sieci z centralnego punktu. Okrel, jakie atki bd instalowane dla konkretnych maszyn, przegldaj raporty, wysyaj powiadomienia i wymuszaj implementacj zabezpiecze.Monitoruj serwery, klientw i sieNaucz si skutecznie monitorowa stan serwera, jego dzienniki, niezawodno, wydajno, stabilno, prac w sieci. Analizuj i automatycznie zbieraj dowolne informacje za pomoc Data Collector Sets. Konfiguruj alarmy wydajnoci i powiadomienia. Monitoruj cay system – od CPU poprzez pami po bdy zapisu, przestoje, kolejki, czy ilo odpowiedzi dowolnego protokou.Postaw rozproszony system plikw, zarzdzaj zdalnymi przydziaami i szyfruj danePostaw DFS ujednolicajcy dowolne zasoby w Twojej sieci. Uytkownicy w przezroczysty sposb, z jednego miejsca zyskaj dostp do dowolnych zasobw rozproszonych nawet na wielu oddalonych od siebie serwerw. Wszystko zarzdzane przez Ciebie z jednego, centralnego punktu.Zobacz, jak zarzdza przydziaami dla uytkownikw, szyfrowa dane, zarzdza kluczem, eksportowa go, importowa, stosowa certyfikaty i wdraa BitLocker.Konfiguruj zaawansowane zasady audytuMonitoruj na poziomie zaawansowanym dostp do wanych danych i newralgicznych ustawien i obszarw systemu. Monitoruj zdarzenia sukcesu i niepowodzenia. Dokadnie wykryj, kto i kiedy usiowa zmieni konfiguracj systemu, kont, zabezpiecze czy uzyska dostp do zastrzeonych danych.Wdraaj serwer DNS, konfiguruj strefy i rekordyPoznaj architektur i dziaanie serwera DNS w Windows Server 2012. Postaw dobrze skonfigurowany serwer, wdr zasady aktualizacji – zabezpieczone, rczne. Skonfiguruj strefy DNS, postaw serwer gwny, pomocniczy i pamici podrcznej. Zarzdzaj transferami stref, poznaj rekordy DNS, zobacz, jaka jest architektura caego systemu nazw i sam dokonaj zmian wprowadzajc nowe wpisy.Zarzdzaj poczeniami VPN, Routingiem i DirectAccessSkonfiguruj poczenie VPN – na serwerze i na kliencie. Zamie swj serwer w zaawansowany router oraz skonfiguruj poczenie Direct Access – bezpieczn i niezawodn metod poczenia midzy serwerem a klientem.Postaw Network Policy Server, Network Access Protection, RADIUS i decyduj, kto ma dostp do Twojej sieci na podstawie poziomu bezpieczestwaStwrz zasady zabraniajce dostpu do Twojej sieci konkretnym maszynom z okrelon konfiguracj, z podanej lokalizacji oraz np. bez konkretnych atek, bez oprogramowania antywirusowego czy ze starym systemem. Dla nieprzepuszczonych systemw stwrz sie odizolowan i stref naprawcz, z ktrej mog pobra aktualizacje, niezbdn konfiguracj czy oprogramowanie. Skonfiguruj wymogi, skanowanie zdrowia, filtry, adresowanie, konfigurowanie kont i ustawie. Zarzdzaj metodami uwierzytelniania w systemie, dostpem i kontami usug.Konfiguruj zaawansowane opcje kontrolerw domenPostaw kontroler tylko do odczytu, sklonuj cay kontroler domeny, zarzdzaj usug Active Directory i przeno j na inny dysk czy serwer. Poznaj i konfiguruj role Operations Masters i przeno je na inne kontrolery.Zarzdzaj Active DirectoryPoznaj od wewntrz skadniki Active Directory, wykonywanie kopii zapasowej, przywracanie autorytatywne i nieautorytatywne, tworzenie i podgld Snapshots Twojego Active Directory, optymalizacja bazy danych, zarzdzanie offline, czyszczenie metadanych.Konfiguruj zasady GPO konta i komputera. Zdalnie wdraaj oprogramowanie, dane, ustawienia i aktualizacje.Poznaj dziaanie zasad GPO i zarzdzaj nimi w swojej usudze katalogowej. Poznaj zaawansowane ustawienia kont, hase, historii, blokowania konta, filtrowanie WMI, zachowanie serwera wobec kont. Zobacz, jak w kilku klikniciach zainstalowa oprogramowanie na setkach maszyn na rne sposoby. Skonfiguruj magazyny zdalne, przekierowanie dokumentw i danych uytkownikw, szablony administracyjne i automatycznie usuwaj dane i oprogramowanie z komputerw klienckich.Wykonuj kopie ustawie, przeno je midzy domenami, konfiguruj zachowania systemw klienckich, pulpit, menu start, przegldarki, ustawienia wygldu, sieci i napdw.Wdraaj ustawienia odrbne dla rnych maszyn – szybkich (wg CPU czy pamici), stacjonarnych, przenonych, posiadajcych okrelony system, soft czy konfiguracj.