Bilimsel Vcut Gelitirme : Aamal Yklenme ve Dnemleme

$59.99

Description

Selam, Umut Varol ben, Bu eitim ierisinde profesyonel bak as ve yaklam ile vcut gelitirmeyi renecek ve rnek antrenmanlar ile kolaylkla istediiniz seviyede kas ktlesine ulaabileceksiniz. Anlatlan her konu ve bilgiyi kaynaklara dayandrdm. Bu eitimde, youtube ve google aramas ile kolayca bulabileceiniz egzersizleri anlatarak ierii iirmek yerine, bu egzersizlerin kullanlaca en doru antrenman programn nasl oluturabileceinizi, yllk planlamay, antrenman dnemlemesini, aamal yklenmeyi ve her eyden nemlisi hangi arlk ve tekrar saylar ile antrenman yapacanz anlattm. Vcut gelitirme veya fitness ile uraan her insan, her hangi bir kas iin eitli egzersizler sayabilir. Fakat %99u o kas hangi arlk ve tekrar says ile altrmas gerektiini bilmez, hangi zamanda hangi antrenman uygulayaca hakknda da fikri yoktur. Bu yzden istedikleri kas hacmine ve grnme ulaamazlar. Maalesef ki, kas geliimi 3*12 veya 3*10 uygulamalarnn dnda, en doru arlk seimi, en uygun programn tasarlanmas ve dnemlemenin doru planlanmas ile maksimum seviyede gerekleebilir. Eitim eriinde Neler reneceiz? Aamal Yklenme ve Dnemlemeyi Anlamak Kas geliimi iin, kaslarmzn belirli sklkta, belirli srelerde, sistematik ekilde dirence maruz kalmas gerekir. Srekli ayn ekilde arlk kaldrmak yeterli seviyede geliimi salamaz. Kas geliimini tetikleyen hormonal sistemin uyarlmas ve kaslarn tam olarak ihtiya duyduu ekilde arlk kaldrlmas sonucunda geliim meydana gelir. Aamal yklenme uygulamas sayesinde, srekli deiken tekrar saylar, set saylar, deiken arlk kullanlmas ve deiken uygulama sreleri sayesinde, kaslarn ihtiya duyduu maksimum gerilmeler salanr. Oluan bu durum sayesinde verimli sonular elde edilir. Srekli kuvvet art ve kas geliimi gzlemlenir. Dnemleme uygulamas ile, hipertrofi, karma antrenman, maksimal kuvvet, ya yakm gibi ana dng uygulamalar sayesinde, hzl kaslan ve yava kaslan kas lifleri deiken ekilde altrlrken, kas ktlesinin gelimesinin yannda, kas ktlesi ile orantl ekilde kuvvet art da salanr. Doru ekilde planlanm yllk antrenman dngleri, olanakl olan en st dzeyde kas geliimini salar. Kusursuz Antrenman Program Tasarm Kusursuz bir antrenman tasarm nasl olmaldr, dikkat edilmesi gereken detaylar nelerdir. Bu konular olabildiince bilimsel terimlerden uzak ekilde en kolay seviyede anlattm. Deikenler nelerdir, nelere dikkat edilmelidir, haftada ka antrenman planlamak gerekir, seviyelere gre yaklamlar nasl olmadr ve daha fazlas. zellikle fazla tamlama, makro ve mikro dngler zerine aklamalar yaptm. Anatomik Adaptasyon Dnemi Sakatlklarn nne gemek, eklemlerin, balarn, kaslarn ve kardiyovaskler sistemin uyum salamas iin, yln belirli periyotlarnda uygulanmas art olan ve bu sayede zaman ierisinde geliimi en st dzeye karan uygulamadr. Hipertrofi (Kas Ktlesi Art) Dnemi Antrenman srasnda, kaslar zerinde birikmi yorgunluk oluturularak maksimum geliimi salamak amac ile, yava kaslan ve hzl kaslan kas liflerinin deiimli ekilde etkinlie katlmas iin zel olarak tasarlanan antrenmanlardan oluan dnemdir. Vcut yelerinde oluan dengesizlik ve eksikliklerin giderilmesi iin almalar yaplrken, kas kazanm devam eder. Karma Antrenman Dnemi Maksimal kuvvet antrenmanlarna balamadan nce, srekli hipertrofiyi salamak ve en st dzeyde kas geliimi oluturmak iin, hipertrofi ve maksimal kuvvet antrenmanlarnn birletitilerek kullanm eklini anlattm antrenman tipidir. Karma antrenmanlar sayesinde, ok ksa srelerde ok byk geliimler elde edilir. Maksimal Kuvvet Dnemi Hzl kaslan kas liflerinin etkinlie maksimum katlmas, testesteron ve byme hormonunun seviyesinin en st dzeye karld, kas grnm ile kuvvet dengesinin kurulduu, merkezi sinir sisteminin blokajnn kaldrlarak kuvvetin olanakl olan en st dzeye tand dnemdir. Bahsi geen faydalar elde etmek iin zel ekilde antrenmanlar planlanmaktadr. (3*12 ler ile malesefki bu faydalar elde etmek olanakszdr) Ya Yakm (Cutting) Dnemi Sadece diyet ve kardiyo yapmak ile maalesef ki deri altnda kalan yalar tam anlamyla atlarak kas izgileri en belirgin haline ulamaz ve kaslar parlatlm ve ilenmi ekilde grnmezler. Son kalan yalarn tamamen uzaklatrlmas, parlatlm ve tamamen ayrntl grnme ulam kaslarn elde edilebilmesi iin, ok zel, fizyolojik etkileri ar olan antrenman yaklam uygulamak gereklidir. Bu yaklam uygularken, kas kaybn en minimum seviyede tutmak amatr. (Klasik 3*12 yaklamlar ile bahsi geen faydalar elde etmek olanakszdr.) rnek Antrenman Programlar Adaptasyon, Hipertrofi, Karma Antrenman, Maksimal Kuvvet, Ya Yakm dnemleri iin, yeni balayan, orta seviye ve st seviye sporculara ynelik detayl ekilde hazrlanm antrenman programlarn eitim ierisinde bulabileceksiniz. Ayrca bu antrenman programlarn nasl uygulayacanz, hataya yer vermemek iin sesli ekilde anlattm. rnek olarak anlattm antrenman programlarn kolayca akll telefonunuza ykleyebilmeniz veya yazdrabilmeniz iin, indirilebilir ekilde PDF dosyas olarak ykledim. Yllk Antrenman Planlar Farkl farkl amalara uygun ekilde, yllk antrenman planlamas nasl olmas gerekir, rnek planlar eitim ierisinde bulabileceksiniz. Bu Eitimde reneceklerinizin Sonucunda: Kaslar arasnda kuvvet dengesi salanacaktr. (n-arka) Kas grnm ve boyutu ile, kuvvet dengesi salanacaktr. (ri iri kiilerin kuvvetlerinin dk olmas) Grsel olarak, kaslar arasnda denge salanacaktr. Estetik grnm elde edilecektir. (VG yapm ama estetik grnmyor) Postur bozukluklar doru program tasarmlar ile dzelecektir. (Yabanc fitness modeller neden ok iyi grnyor?)Kas ktlesi en st seviyeye doru her geen gn ilerleyecektir. Aamal yklenme ile eklemler, balar, kaslar krlganlktan kurtulacak ve sakatlk yaamadan uzun yllar vcut gelitirmeye devam edebileceksiniz. Kurs Hakknda Yorumlar; “Vcut gelitirmeye yeni balayan ve/veya bu ii uzun zamandr yapan herkesin mutlaka bilmesi gereken bilgilerle dolu bir kurs.Orta seviye bir sporcu olarak, neyi neden yaptm sorularna ok gzel ve kolay anlalr cevaplar veriyor.” Ate DOAN “ncelikle bu kursta klasik hocalarn verdii programlarn dna kyoruz. Bugne kadar kimse bana dnemleme diye bir konu anlatmamt. Bunun dnda gerekten artk herkes kendine uygun bir program hazrlayabilir. Bununla birlikte baka hocalarn verdii programlarn doruluunu test edebilir. Verilen bilgiler aklayc ve herkesin anlayabilecei bir seviyede. Bu eitimle beraber insanlarn aklnda oluan ya yakmak iin nasl antreman yaplmal, kas kazanm ve g iin nasl antreman yaplmal ve hangi arlklarla yapmalyz sorular tamamen cevaplanyor ve soru iareti kalmyor. Ben eitimi alrken acaba bildiim eyler mi kacak bouna m alyorum diye dnyordum. Eer gerekten byle dnen arkadalar varsa hi dnmeyin. Bu eitimlerle birlikte herkes kendisinin hocas olacak. Umut Varol hocama bu verdii eitim ve bilgiler iin ok teekkr ediyor ve bu tarz eitimlerinin devamn bekliyorum” Albek “Fitnessn kulaktan dolma bilgilerle salona gideyim arlk kaldraym zaten olur gibi dncelerle yaplmayacan, byle davranmann boa krek ekmek olduunu ilk derslerden itibaren gsteriyor. zellikle yeni balayanlarn takip etmesi gereken bir kurs.. bu iin disiplinini renmeden salona gitmekle elde edilecek tek ey boa geen zaman ve eklem arlar olacaktr.. ” Kemal YILMAZnemli Notlar : Ltfen kimyasal ila ve hormonlar ile belirli kas ktlesine ulam ve iin ilmi ksmn umursamayan kiilerin anlattklar ile, bu eitimi kartrmaynz. Bu eitim, her hangi bir kimyasala ihtiya duymadan seviyenizi en ste karmanz salayacak bilgiler ihtiva etmektedir. Bu eitim 2 ayda size karn kaslarn vaad etmez fakat profesyonel bak as ile vcudunuzu en st seviyede grnme nasl tayacanz retir. Teekkr eder sayglarm sunarm. Umut Varol Personal Fitness Trainer