Bilinalt Analizi

$199.99

SKU: 1777362 Category: Tag:

Description

Bilin, zerinde yzyllardraratrmalar yaplan bir konudur. nsann kendisini, evresinitanma, alglama, kavrama, yetenei olan bilincin analizini yapmak, bu kursla pratik yntemlerle retilmektedir. Psikoloji konusunda daha derin aratrmalar yapmaya sizi tevik edecek olan bu kurs, bilin ile ilgili temel kavramlar da size retecek. Kendi kendinize daha detayl konulara dair teoriler hakknda fikir sahibi olacaksnz.