Digital Painting – Concept Art Techniki pracy nad zleceniem

$19.99

Description

Celem kursu jest uatwienie rozpoczcia pracy nad nowym zleceniem. Dowiesz si jak zorganizowa swoje rodowisko pracy isformalizowa podejcie do kolejnych wyzwa. Nauczysz si jak czyta brief od klienta: jakie informacje s wnim najwaniejsze ico moesz doda od siebie. Dowiesz si jak zorganizowa pliki wprojekcie, jak gromadzi materiay oraz referencje idlaczego wogle warto powica temu czas. Materia koczy segment oszkicach wstpnych wktrym wdraamy ca zdobyt wiedz. Po zakoczeniu kursu czysta kartka lub pusty dokument Photoshopa nie bd wam straszne – opanujecie praktyczn, powtarzaln ciek zdrowia ktra pozwoli wam pokona ten najtrudniejszy pierwszy etap pracy.Nie jest to kurs dotyczcy bezporednio techniki rysunku czy malarstwa, nie zawiera te wyjanie z zakresu obsugi Photoshopa. Dowiecie si zniego natomiast wiele jeli chodzi osprawy organizacyjne ijak odpowiednio podej do danego tematu by osign jak najlepszy efekt.