Description

Blockchain programlama aralarn ve ortamlarn kefetmek mi istiyorsunuz? O zaman ho geldiniz, doru yerdesiniz. Blok zinciri evreninde kullanlan aralar ve teknolojiler olduka eitlidir. Biz bu eitimde sfrdan balayp adm adm kodlayp blockchain projeleri gelitirmeyi reneceiz. Eitim boyunca u konular ileyeceiz.1.Oturum Blokzinciri Sunumu, (Bitcoin (BTC), Ethereum, Hash, SHA-256, Blok, Mutabakat (Consensus), Is Kant, Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS), Zorluk Hedefi (Difficulty Target), Dugum Tipleri, Merkle Agac, Bellek Havuzu (Mempool), Islemler (Transactions), Anahtar Cifti (Key Pairs), Guncelleme (Fork), Czdan eitleri (Wallet Types), Whitepaper, Ilk Coin Arz (ICO), ifreli Kripto Para (Cryptocurrency))2.Oturum Kodlama, Solidity, Remix IDE, Gas, Wei, Functions, CryptoZombies, Gavwood, DApps, Akll Szlemeler (Smart Contracts), Yap (Struct), Dzenleyiciler (Modifiers), Olaylar (Events), deyebilme (Payable), Kaltm, Miras (Inheritance), Contracts Communications, Ktphaneler (Libraries)3.Oturum Kodlama, MetaMask, Brave, Ganache, Nodejs, Npm, Truffle, TestRPC, Etherscan, Rinkeby, Ropsten, Kovan Faucet4.Oturum Bulut Ortam, Azure Cloud, Frontend Web Application, Webpack, Web3.js, JavaScript, OpenZeppelin, Standart Tokenlar (ERC20, ERC721)Ethereum ve Solidity ile Blockchain programlamay kefetmek mi istiyorsunuz? O zaman ho geldiniz, doru yerdesiniz.