Description

Cze! W imieniu zespou Zmiekarier chcielibymy Ci zaprosi do udziau w naszym kursie Google Chrome Developer Tools. Jeli masz do mudnego debugowania stron internetowych i cigego zastanawiania si czemu Twoja strona le si wywietla, to ten kurs jest dla Ciebie! Pokaemy Ci jak profesjonalni web developerzy szybko i sprawnie znajduj oraz naprawiaj bdy w HTMLu, CSSie i JavaScriptcie. Popraw wydajno swojej pracy i naucz si analizowa aplikacje Internetowe, wykorzystujc jedno z najlepszych narzdzi dla programistw oraz web developerw – Google Chrome Developer Tools.Po ukoczeniu tego kursu bdziesz zna szczegowo podstawy poruszania si po narzdziach programistycznych i analizy Twoich aplikacji Internetowych pod ktem urzdze mobilnych, a take zakadk:Elements – pozwalajc na inspekcj kodu rdowego HTML oraz styli CSS, nadanych poszczeglnym elementom aplikacji,Console – pozwalajc na inspekcj skryptw jzyka JavaScript,Sources – pozwalajc na przegld zasobw Twoich aplikacji Internetowych oraz debugowanie kodu JavaScript,Network – pozwalajc na analiz ruchu sieciowego generowanego przez Twoje aplikacje Internetowe,Application – pozwalajc na analiz danych przechowywanych przez przegldark zwizanych z Twoimi aplikacjami Internetowymi,Audits – pozwalajc na przeprowadzanie audytw Twoich aplikacji Internetowych pod ktem wydajnoci, najlepszych praktyk, dostpnoci, bezpieczestwa, stosowania najlepszych praktyk, a take dostosowania aplikacji do bycia PWA (Progressive Web App).Dodatkowo w ramach naszego kursu poznasz najlepsze rozszerzenia przegldarki Google Chrome, uatwiajce prac programist oraz web developerom. Krok po kroku przejdziemy przez proces debugowania prostej aplikacji, celem znalezienia i naprawienia znajdujcego si w niej bdu.Ten kurs, to 100% praktyki z podejciem hands-on, co oznacza, e nasi instruktorzy bd Ci wspiera w nauce. Zesp Zmiekarier bdzie rwnie do Twojej dyspozycji po kursie, jeeli bdziesz potrzebowa pomocy.Nie wymagamy adnej znajomoci technologii Internetowych, aczkolwiek podstawowa znajomo technologii HTML, CSS oraz jzyka JavaScript moe okaza si pomocna (zalecamy ukoczenie kursu Wstp do programowania, ktry rwnie oferujemy).