Description

Her yazlm gelitiricinin sahip olmas gereken en nemli niteliklerden birisi olan unit test yazmay, Java projeleri iin en gncel ve en ok kullanlan unit test aralar ile bu ders’de reneceiz.Ders kapsamnda;Junit’in en son versiyonu olan JUnit5’in bir nceki versiyona gre hem platform olarak hem de developer’lara sunulan yetkinlikler olarak olduka farkllk gsteren, kod yazarken hayatmz daha da kolaylatran zelliklerini,Test kodlarmzda yaptmz geerlemelerin(assertions) bir makale gibi kolay bir ekilde okunmasn ve anlalmasn salayan AssertJ’i,Daha odakl daha iyi tasarlanm kodlar ve unit testler yazmamza olanak salayan Mockito’nun zelliklerini ok farkl senaryolarda nasl kullanabileceimizi,Dersin bandan sonuna kadar, dersin toplam sresinin byk bir ksmn da alan, tamamen pratik kod yazm rnekleri ile, gerek hayat uygulamalarna yakn olmas iin rnek bir proje domain’i zerinde reneceiz.Ayrca, Test-Driven Development (TDD) yntemi ile yazlm gelitirme dorudan bu ders’in kapsamnda olmamak ile birlikte ders’deki baz kodlama pratikleri TDD yntemi ile yazlmtr dolays ile TDD yntemi ile test’in ve kodun nasl bir birlerine paralel olarak gelitiini de bu ders’deki baz pratiklerde grebileceksiniz.Ders’de Kullanlan Yazlm Gelitirme AralarJava 10JUnit 5Mockito 2AssertJ 3Maven 3IntelliJ IDEA 2018.1