Kho hc kim tin vi Facebook adbreak

$29.99

SKU: 2650482 Category: Tags: ,

Description

Ad Break l ngi sng to video trn Facebook iu kin c th kim tin bng cch a nhng qung co ngn vo trc hoc trong khi pht video iu kin. Ngi to video s nhn c mt phn doanh thu t qung co video hin th cho ngi xem. Khn gi phi xem ht qung co th mi c th xem tip video. V mi nh qung co li nhm mc tiu n mt loi i tng ring, nn mi ngi xem c th nhn thy mt qung co khc nhau trong cng mt thi gian ngh qung co.Qua kho hc ny bn s hc c 1- Cch lm ti khon Facebook adbreak2- Lm th no c facebook duyt ti khon fanpage kim tin 3- iu kin c duyt kim tin 4- Nghin cu ch lm ni dung5- Phn tch i th6- Cch lm video hp dn ngi xem 7- Cc ngun video 8- Cch n xut ca facebook9- Cch chy qung co facebook kim ra tin …V cn rt nhiu nhng th c th kim tin c vi facebook s c ni trong kho hc ny Mi cc bn tham d v tho lun nh