Klasik Mekanik: Statik

$49.99

SKU: 1566948 Category: Tag:

Description

Bu kursun amac Klasik Mekanik ile ilgilenenlere verencilere yardmc olmak ve Statik brannn temel konular hakknda katlmclara bilgi vermektedir; sorular zerek konular hakknda hakimiyet salamaktr. Mekanik konular nelerdir; Rijit Cisimlerin Denge Durumlar, Skaler ve Vektrel Byklkler,Kuvvet Vektrleri, Skaler,Vektrellemler, Kartezyen Koordinat Sistemi, Denge, Dzlemde Denge, Moment ve Denge, Bileke Kuvvetin Bulunmas, Mesnet Tepkileriile ilgili kaynaklardan derlenen sorularla pekitirilmi bir anlatm.