Description

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich, ktrzy chc administrowa systemem Windows Server 2012 oraz dla osb chccych otrzyma tytu MCSA oraz MCSE – szkolenie omawia wszystkie zagadnienia potrzebne do zdania egzaminu na 100%Zdanie 70-410 stanowi najszybsz drog do zdobycia prestiowego certyfikatu Microsoft Certified IT Professional.Certyfikaty MCSA oraz MCSE to certyfikaty z najwyszej pki cieki certyfikacyjnej Microsoftu potwierdzajce biege opanowanie umiejtnoci z zakresu implementacji i obsugi rozwiza i technologii firmy Microsoft. Ci, ktrzy uzyskali taki certyfikat s postrzegani jako eksperci i s poszukiwani w kadej dziedzinie przemysu na caym wiecie. Opanowanie materiau tego szkolenia da Ci wiele korzyci i pomoe w znalezieniu pracy w najlepiej opacanych zawodach w caym sektorze IT Administrator sieci, wdroeniowiec, inynier systemw.Wicej informacji o certyfikacjach Microsoft znajdziesz na stronachMicrosoft Polskaoraz na witrynach Microsoft LearningTematy s skutecznie omawiane w wysokiej rozdzielczoci filmach pokazujcych prac ze rodowiskiem Windows Server 2012 wraz z narracj. Wszystkie zagadnienia s omwione, wyszczeglnione na diagramie bdcym map tematu, oraz prace, o ktrych mowa w szkoleniu s nagrane na prawdziwym, podczonym do sieci serwerze.Po przesuchaniu tego szkolenia bdziesz potrafi:Instalowa system Windows Server 2012Poznasz instalator, edycje i wymagania systemu. Dowiesz si, czym rni si poszczeglne opcje instalacyjne i jak je wdraa. Poznasz zalety i ograniczenia instalacji Server Core, Minimal GUI i standardowej. Zobaczysz, jak skutecznie migrowa z innej wersji systemu Windows Server.Poznasz najlepsze nawyki i metody konfiguracji poinstalacyjnej korzystajc z GUI, jak i z linii komend. Zobaczysz, jak atwo moesz zainicjowa zdalne zarzdzanie wieloma serwerami w sieci. Dowiesz si, jak grupowa serwery, aby uatwi sobie zdaln administracj maszynami znajdujcymi si daleko od Ciebie i nie posiadajcymi nawet interfejsu graficznego. Nauczysz si instalowa funkcje i usugi na dziaajcym systemie, oraz na systemie, ktry wcale nie jest uruchomiony i znajduje si na wirtualnym dysku twardym!Konfigurowa dyski i magazynyZobacz, jakie s zalety i wady stosowania dyskw podstawowych i dynamicznych. Poznaj narzdzia zarzdzania dyskami, partycjami i wolumenami. Naucz si tworzy programowe macierze RAID 0, RAID 1 i RAID 5 oraz rne typy woluminw i zarzdza nimi. Naucz si korzysta z zalet i elastycznoci wirtualnych dyskw twardych VHD.Dowiesz si, jak tworzy, montowa, modyfikowa i wdraa takie dyski. Zobacz, czym s i jak dziaaj pule magazynu.Stawia serwer plikwZobacz, jak postawi sprawnie dziaajcy serwer plikw i serwer wydruku.Naucz si bardzo efektywnie korzysta z uprawnie NTFS i udziau. Poznaj uprawnienia zaawansowane i narzdzia pomagajce w zarzdzaniu udostpnionymi danymi. Poznaj architektur zabezpiecze danych na serwerze, aby skutecznie i szybko zarzdza bezpieczestwem danych na serwerze. Naucz si korzysta z mechanizmu Shadow Copies tworzcego kopie zapasowe w tle bdce do dyspozycji uytkownikw.Stawia serwer wydrukuPoznaj terminologi i zasady dziaania serwera wydruku Windows Server 2012. Naucz si zdalnie wdraa drukarki w sieci, konfigurowa je i instalowa na rnych systemach. Poznaj zaawansowan konfiguracj drukowania, ustawienia uprawnie drukowania wzgldem rnych uytkownikw, priorytety drukowania, zdalne zarzdzanie drukark i kolejk wydruku, pule drukarek, drukowanie przez Internet, wdraanie drukarek na wielu komputerach jednoczenie w Active Directory.Wdraa serwer wirtualizacji Hyper-VPoznaj architektur i dziaanie najnowszego Hyper-V. Zainstaluj usug serwera wirtualizacji i wdr w sieci wirtualne serwery i systemu klienckie. Zarzdzaj wszystkimi wirtualnymi systemami z centralnej lokalizacji i zdalnie. Poznaj szczegy konfiguracji wirtualnego sprztu, wdr wirtualn sie i pocz j z sieci fizyczn. Poznaj technologi dynamicznego przydzielania pamici, pomiaru i zarzdzania wydajnoci maszyn wirtualnych. Poznaj zaawansowan konfiguracj wirtualnych magazynw, twrz, modyfikuj i przeno dyski VHD. Zobacz, czym s dyski rnicowe i jakie pyn korzyci z ich stosowania.Zarzdzaj prac w sieci i serwerami DNS i DHCPPoznaj szczegy adresowania IPv4 i IPv6. Naucz si tworzy podsieci, modyfikowa mask, korzysta ze zmiennej dugoci maski, zobacz, jakie masz do dyspozycji i jak dziaaj technologie przejciowe midzy IPv4 i IPv6. Wdr serwer DNS i DHCP. Poznaj szczegy ich dziaania, role, konfiguracj i opcje zaawansowane. Wdr rne rodzaje konfiguracje – warianty rczne i maksymalnie automatyczne. Poznaj szczegy funkcjonowania oprogramowania obsugujcego DNS, DHCP i protokoy stojce za ich funkcjonowaniem. Pule adresw, rezerwacje, agenci przekazywania, opcje zakresu i serwera DHCP, komunikaty prokou, dzierawa, rezerwacja, typy alokacji, uruchamianie komputera z sieci LAN z PXE, oraz zapytania DNS rekurencyjne, iteracyjne, konfiguracja bufora, obszary nazw, strefy, rozpoznawanie wsteczne, typy rekordw – to tylko niektre z poj, ktre poznasz i zobaczysz w dziaaniu.Wdraa i administrowa Active DirectoryZobacz, czym jest usuga Active Directory i jakie s jej moliwoci. Dowiedz si, jak zainstalowa i wdroy w sieci kontrolery domen Active Directory. Zacznij tworzy grupy i konta uytkownikw i zarzdza nimi. Poznaj moliwoci kont domenowych, zarzdzaj prawami i opcjami uytkownikw. Poznaj narzdzia automatyzujce tworzenie i modyfikacj kont. Dowiedz si, do czego su konta komputerw, zacznij docza maszyny w sieci do Active Directory i zarzdza nimi z centralnego punktu. Poznaj inne obiekty Active Directory, zarzdzaj jego struktur i wdraaj funkcje, opcje i zabezpieczenia na komputerach i dla uytkownikw w caej sieci.Zarzdzaj ca sieci za pomoc obiektw GPODowiedz si, czym s i jakie s moliwoci obiektw GPO. Naucz si nimi posugiwa i zarzdza. Poznaj ich opcje i zastosowania. Jednym klikniciem zmieniaj cae rodowisko wszyskich uytkownikw w sieci oraz opcje zabezpiecze ich komputerw! Zmieniaj wszystko – od ta pulpitu i jego skrtw poprzez wygld menu start po uprawnienia do uruchamiania programw, wywietlania zawartoci dysku, panelu sterowania, opcje sieci, konfiguracj firewall i wiele, wiele wicej.Poznaj i zarzdzaj Windows Firewall with Advanced SecurityPoznaj szczegy dziaania Firewall w Twoim systemie. Naucz si wdraa konfiguracj podstawow i zaawansowan. Stwrz wasne zasady dotyczce konkretnego portu, protokou, hosta zdalnego i docelowego lub konkretnego oprogramowania. Wdraaj rne konfiguracje zabezpiecze dla rnych interfejsw sieciowych i dla rnych profili twoich sieci. Eksportuj konfiguracj lub stosuj j dla wielu komputerw jednoczenie.