Kurs – HTML5, CSS3, Javascript, Bootstrap – Solidne podstawy

$19.99

Description

Kurs “Tworzenie stron iaplikacji internetowych” jest penym kursem wprowadzajcym wtajniki budowy stron iaplikacji uruchamianych zpoziomu przegldarki. Zostan wnim przedstawione najwaniejsze, ijak najbardziej aktualne, technologie tworzenia wspczesnych stron internetowych takich jak HTML5, CSS3, Bootstrap4, czy JavaScript oraz wskae na moliwe interakcje midzy tymi technologiami.Dokadnie wpowyszej kolejnoci kurs najpierw przedstawi fundament tworzenia internetowej treci – HTML wwersji pitej. Nastpnie wgadki iprzyjemny sposb przeprowadzi nas do ostylowywania iupikszania stron przy pomocy CSS3, tak by wygldaa ona jak wspczesne strony internetowe. Przy pomocy tych dwch technologii oraz wspomagajcego frameworka Bootstrap wwersji czwartej autor przedstawi sposoby jakimi mona zbudowa niemal kad profesjonaln stron internetow, czy portfolio od strony jej wygldu.Aby kurs faktycznie przedstawi sposoby zbudowania kadej strony internetowej nie opartej na bazach danych musi zademonstrowa rwnie wjaki sposb zrealizowa takie elementy jak interakcje, animacje, reagowanie na zdarzenia czy wykonywanie bardziej skomplikowanych oblicze ido tego wszystkiego wkursie zaprezentowany zostanie, wpeni funkcjonalny, jzyk programowania JavaScript. JavaScript jest najczciej wybieranym jzykiem programowania do tworzenia stron internetowych.W nim te, wdodatku do kursu, zostan stworzone dwie proste gry.Pod koniec za, kurs skupi si na modyfikowaniu elementw HTML iCSS przy pomocy nowo poznanego jzyka programowania JavaScript oraz technologii DOM – obiektowego modelu dokumentu.Autor znany ze stworzonychkursw Pythonaponownie przedstawi bardzo wiele technik itechnologii sucych do realizacji gwnego zadania – wtym wypadku – tworzenia stron internetowych. Szkolenie to jest bardzo proste iprzystpne dla osoby nie majcej stycznoci ztechnologiami webowymi.W kursie zostay poruszone nastpujce tematy:Wybranie edytora kodw rdowychZnaczniki jzyka HTML5czenie HTML z CSSDokadne omwienie selektorw dla CSS3Rozmieszczanie elementw na stronieCienieTrzeci wymiar w CSS3Framework Bootstrap4Zmienne i typy w JavaScripcieInstrukcje sterujce JavaScriptuFunkcje, obiekty i metodyDOM – Obiektowy model dokumentuZdarzeniaAnimacjeModyfikowanie strony podczas jej dziaania