Kurs Java 8 od podstaw dla kadego

$19.99

SKU: 1793654 Category: Tag:

Description

Kurs podstaw programowania wJavie, to praktyczne przedstawienie elementarnych czci jzyka, wraz zwyjanieniem ich przeznaczenia. Na przykadzie dwch projektw stopniowo przybliamy te czci gramatyki, ktre s codziennoci wdalszym programowaniu. Kadziony jest duy nacisk na zrozumienie obiektowego sposobu mylenia ipraktycznego podejcia do programowania – tak by wpniejszym etapie naszym problemem byo “co chcemy napisa”, anie “w jaki sposb to napisa”.Pierwszy projekt wykonany wramach szkolenia to “notes” do przechowywania danych oznajomych. Umoliwi nam zapoznanie si ze sposobami przechowywania danych wprogramie, stworzone zostanie proste menu wktrym uytkownik moe wybra ktr cz programu chce wczy. Poznamy sposb wykonywania programu, sterowanie wykonaniem programu, stworzymy wasne obiekty izbudujemy relacje pomidzy klasami.Kocowy projekt jest cigawk do gry “Pastwa, miasta”, znanej take jako “Inteligencja”. Umoliwia wypisywanie na ekran grup nazw wasnych zaczynajcych si na zadan liter. Jego implementacja jest zaskakujco prosta, ado kursu jest doczony zestaw danych niezbdnych do jego napisania(lista pastw, miast, marek aut, zawodw itp.).W ramach kursu poznamy wpodstawowym stopniu zasady dziaania technik polimorfizmu, dziedziczenia, hermetyzacji iklas abstrakcyjnych, co jest wietnym pocztkiem do dalszej nauki.W kursie zostay poruszone nastpujce zagadnienia:Struktura programuTypySterowanie przepywem(warunki/ptle)OperatoryFunkcjeKlasyObiektyKonstruktoryHermetyzacjaPrzesanianiePolimorfizmAbstrakcjeInterfejsy