Kurs programowania – Python od podstaw

$19.99

Description

Kurs “Python – podstawy” uczy programowania od zera iw szybki oraz efektywny sposb pozwala uczestnikowi zrozumie podejcie programistyczne. Wdrugiej kolejnoci kurs przedstawia jeden znajpopularniejszych jzykw programowania – Python, ktry wyrnia si na tle innych jzykw swoj prostot ielegancj. Kurs rozpocznie si instalacj, konfiguracj iomwieniem rodowiska programistycznego (tzw. IDE) PyCharm, ktre znaczco uatwia pniejsz prac.W szkoleniu realizowanych jest wiele mniejszych projektw pozwalajcych przetestowa koncepcje Pythona itak kurs nas najpierw przeprowadza przez pojcie zmiennej, pobierania danych iwywietlania ich. Nastpnie przedstawiona jest kontrola przepywu danych, to jest programowanie odpowiednich reakcji programu wzalenoci od tego co si wydarzy bd co wpisze uytkownik. Dalej zapoznamy si zrnymi kolekcjami pozwalajcymi na przechowywanie danych. Przy poznawaniu za funkcji stworzymy pierwszy wikszy projekt jakim bdzie gra wkko ikrzyyk. T za napiszemy trzykrotnie – rwnie wwersji obiektowej igraficznej zauwaajc jak bardzo kod napisany wPythonie jest przenony. Kurs zakoczy si wstpem do obiektowoci.Przez cay kurs bdziemy poznawa jzyk coraz gbiej iczsto poprawia rzeczy, ktre ju napisalimy wczeniej nie znajc jeszcze danego narzdzia tak by zniego korzystay. Wten sposb bdziemy mogli spojrze na niektre problemy zrnych stron isprbowa rnego podejcia.Na sam koniec kursu doczony jest dodatek zdostpnymi dodatkowymi biblioteki, ktrymi mona si zaj po ukoczeniu kursu, by programowa wwybranym przez siebie zagadnieniu. Mog to by aplikacji webowe, okienkowe, graficzne.W kursie zostay poruszone nastpujce tematy:Instalacja i konfiguracja rodowiska programistycznegoKomunikacja z uytkownikiemZmienne i operowanie na nichKomentarzeMatematyka w PythoniePtleInstrukcje warunkoweLogika w PythonieKolekcjeLiczby pseudolosoweFunkcjeObsuga plikwModuyObsuga czasuDebugowanie aplikacjiDbao o kodKlasy i obiektyDziedziczenieDostpne biblioteki