Kurs programowania – Python – Poziom rednio zaawansowany

$19.99

SKU: 2030564 Category: Tag:

Description

Kurs programowania – Python poziom rednio zaawansowany jest kontynuacj poprzedniego kursu pt. “Kurs programowania – Python od podstaw” .Rozpoczyna si rozwiniciem zagadnie znanych zpoprzedniego kursu, anastpnie przechodzi do wprowadzania nowych elementw jzyka programowania Python, jak iniektrych aspektw programowania wogle. Tak oto zkursu bdzie mona si dowiedzie oszczeglnie przydatnych elementach programowania obiektowego, jak obiekty wywoywalne czy przecianie operatorw, ktre wPythonie jest obsuone wniezwykle prosty iintuicyjny sposb.Nastpnie kurs skupi si na zastosowaniach jzyka wczeniej niedyskutowanych – wtym programowanie aplikacji okienkowych czy pisaniu testw. Pomimo wprowadzenia tak wielu nowych elementw, jak wyraenia lambda czy wyraenia listowe, wkursie znalazo si te miejsce na ujcie najprostszego sposobu rysowania grafiki, czyli tak zwanej grafiki wia oraz sposobu prezentowania skomplikowanych danych wgraficzny sposb. Przede wszystkim nie zabrako miejsca na rozwizanie skomplikowanego problemu programistycznego oznaczanego przez niektre serwisy algorytmiczne za zaawansowany.Autor kursu jak zwykle ku realizacji celw kursu prbuje wykorzysta swoj umiejtno przedstawiania najbardziej zoonych struktur wprosty sposb. Dlatego te wkursie przedstawiane s rne sposoby osignicia tego samego celu iprzedstawione bd istotne rnice midzy tymi sposobami. Poruszone zostan rwnie aspekty dbaoci okod.Ten redniozaawansowany kurs Pythona jest kontynuacj pierwszej czci kursu Pythona dostpnego na naszej platformie. Przeznaczony jest wic dla osb, ktre przerobili tene kurs lub znaj podstawy Pythona z innych rde. Natomiast kurs ma na celu przedstawienie wszystkich tajnikw tego jzyka wystarczajcych do zdobycia pracy w zawodzie programisty. Dowiadczeni programici innych jzykw, ktrzy musz nauczy si do swojej pracy Pythona, mog zacz od tej czci o ile wiedz, e s w stanie z atwoci uzupeni wiedz z kursu podstawowego. W skrcie wic kurs jest przeznaczony dla osb ju majcych pewne dowiadczenie programistyczne chccych zdoby stanowisko modszego programisty.