Sketchup – V-ray – Tworzenie modelu 3d i wizualizacji fotela

$19.99

Description

Z tego kursu dowiesz si jak krok po kroku wykona realistyczny 3d model fotela w programie Sketchup. W kursie zobaczysz rwnie jak poprawnie oteksturowa model, stworzy materiay V-ray, jak owietli scen oraz jak stworzy finaln wizualizacj wysokiej jakoci.Dodatkowo w kursie pokaemy Ci jak wykona prost animacj 360 stopni oraz jak wykona postprodukcj renderw by wyglday jeszcze estetyczniej.Kurs zosta przygotowany z wykorzystaniem programw: Sketchup 2015, V-ray 2.0W tym kursie zostay poruszone nastpujce tematy:Podstawy modelowaniaWykorzystanie pluginu CurviloftRozszerzenie FFDTeksturowania w SketchUVOwietlenie studia fotograficznegoUstawienia wiate V-RayUstawienia Dome LightWykorzystanie map HDRPrzedstawienia aksonometrycznePrzedstawienia “paskie”Podstawy animacjiPrezentacja 360 stopniPostprodukcja w programie Photoshop