Description

Bn s tip thu kin thc c th bt u thc hin qung co Facebook marketing , kin thc hc s c hc mi miBn s hc c :+ Hc chin lc Facebook marketing kiu ht vng : l gii cc hin tng kim bc t/ thng nh bn hng trn Facebook bng chy qung co Facebook ads.+ Hc chin lc Facebook marketing sn bn v nui dng : l gii cc hin tng ti sao lc u bn hng rt hiu qu trn Facebook, ra n nhiu, chy ads tt nhng sau li gim n, gi qung co Facebook ads b tng cao v nhiu khi ht n v thua l.+ Hc chuyn su v tm ngun hng, sn ngun hng bn bun tn gc.+ K thut tm sn phm n hng trn Facebook, phn tch v nghin cu i th.+ Hc chuyn su v phn tch i tng trn Facebook, phn tch Customer insight cho tng i tng B quyt ln nht thnh cng trn Facebook l im ny.+ Hc mi k thut Facebook t Profile, bo mt, phn quyn, to Fanpage, groups, events, ng dng trn Facebook n cc k thut chy qung co Facebook t Canvas, Leads, Video, Slide, Multi-ads, Album ads, Post ads, Link ads, APP install ads+ Phng php khai thc insight vit Qung co Facebook theo AIDA, content t on hiu qu nht Th gii hin nay.+ Khai thc Insight, Audience lc v c v khch hng ti u qung co Facebook.+ Lp k hoch Facebook marketing chun t ca hng nh n thng hiu ln.+ K thut vit qung co Facebook + 24 loi hnh content Viral trn Facebook v k thut Viral conten+ Nguyn l copywriting tng tng tc : Like, Share, Comments, Tag, Click trn Facebook.+ Hng dn lm concept content cho Fanpage tng reach/ like.+ Hng dn cc k thut tng like Fanpage nhanh v siu r nhng cht.+ 56 thut ton tng Reach ca Facebook post gim gi thu ca qung co.