TypeScript – wprowadzenie.

$19.99

Description

TypeScript to jeden z najbardziej popularnych jzykw ostatnich lat. Stworzony przez Microsoft jzyk zyska uznanie spoecznoci programistw JavaScript i nie tylko.Projekty rozwijane przez firmy takie jak Adobe, Mozilla, Asana czy Google wykorzystuj jzyk TypeScript w swoich produktach. Rwnie najpopularniejsze biblioteki i frameworki posiadaj opcjonalne sposoby integracji z TypeScriptem, w zwizku z czym sta si on bardzo potnym narzdziem w rkach programistw a jego znajomo jest powanym atutem przy szukaniu nowej pracy.Programici mog korzystajc z TypeScript-u uzyska wzrost produktywnoci np moliwo wczesnego wykrywania bdw czy korzystania z takich mechanizmw jak IntelliSense.Zastosowanie JavaScript-u ju dawno nie ogranicza si do przegldarek WWW – w zwizku z czym TypeScript moe wykorzystywany by do pisania aplikacji serwerowych, desktopowych, mobilnych czy nawet do sterowania urzdzeniami internetu rzeczy.Po ukoczeniu tego kursu bdziesz zna szczegowo:Czym jest superset jzyka JavaScript – TypeScript,Podstawowe sposoby na rozpoczcie pracy z TypeScript-em,Zasady tworzenia kodu silnie typowanego,Mechanizmy jzyka takie jak zaawansowane typy, interfejsy i klasy,Sposoby wykorzystania jzyka TypeScript w aplikacjach tworzonych z wykorzystaniem biblioteki React oraz frameworka Vue.Ten kurs, to 100% praktyki z podejciem hands-on, co oznacza, e nasi instruktorzy bd Ci wspiera w nauce. Zesp Zmiekarier bdzie rwnie do Twojej dyspozycji po kursie, jeeli bdziesz potrzebowa pomocy.Przed przystpieniem do kursu zalecana jest podstawowa wiedza dotyczca jzyka JavaScript oraz standardu EcmaScript6.